Translation

Wat is een beëdigde vertaling?

Als u officiële documenten hebt die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden, is de kans groot dat u een beëdigde vertaling nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juridische documenten ten behoeve van rechtzaken of mediation, familiedocumenten voor inschrijving in officiële bevolkingsregisters, emigratiedocumenten, diploma’s voor studie of werk in het buitenland en notariële akten.

Een beëdigde vertaling wordt ook wel een ‘gewaarmerkte vertaling’ of ‘officiële vertaling’ genoemd. Een beëdigde vertaling geeft de ontvanger de zekerheid dat de vertaling is gemaakt door een vertaler die aan bepaalde eisen voldoet en die aan een eed is gebonden.
Een beëdigde vertaling kan uitsluitend worden gemaakt door een vertaler die beëdigd is bij een van de Nederlandse rechtbanken en die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Hiervoor moet een beëdigd vertaler aan allerlei wettelijke eisen ten aanzien van opleiding en permanente educatie voldoen en van onbesproken gedrag zijn. Dit is geregeld bij de Wet beëdigde tolken en vertalers

Hoe ziet een beëdigde vertaling eruit?

Wij drukken een beëdigde vertaling af op gewaarmerkt papier en voorzien deze van het stempel of zegel en een ondertekende verklaring van de beëdigde vertaler. Aan de vertaling wordt het originele document (of een goede kopie daarvan) gehecht.

Welke documenten?

Een beëdigde vertaling is meestal nodig als de vertaling voor officiële doeleinden gebruikt wordt, zoals de inschrijving van een vennootschap in het buitenland, de afwikkeling van een nalatenschap, het sluiten van een huwelijk, emigratie of het aanvragen van EU-subsidie. Het gaat dus in de regel om vertalingen van documenten als notariële akten, rechterlijke uitspraken, uittreksels uit het Handelsregister, stukken van de burgerlijke stand en soms ook jaarrekeningen. Of in uw specifieke geval een beëdigde vertaling nodig is, kunt u het best vragen aan de instantie waarvoor de vertaling bestemd is.