Interpreting

Tolken is het mondeling vertalen van gesproken tekst. Er zijn verschillende typen tolkdiensten. Afhankelijk van de soort bijeenkomst wordt er simultaan, consecutief of fluisterend vertaald.
Metbabylon, hebben we een aantal van de expertise die kan zorgen voor de volgende services:

Simultaanvertaling
Al 15 jaar verzorgen wij tolkdienesten voor de justitie en het bedrijfsleven. Onze tolken zijn gekwalificeerd, ervaren en voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het simultaantolken.
De tolk vertaalt vanuit een tolkencabine bijna gelijktijdig met de spreker. De luisteraar hoort de vertolking direct via een hoofdtelefoon. Simultaanvertaling is een zeer intensieve vorm van vertalen. Simultaanvertaling is geschikt voor alle congressen en bijeenkomsten met veel lezingen en/of een groot aantal deelnemers. Ook voor rechtszaken wordt gebruik gemaakt van simultaanvertaling.

Fluistervertaling (Consecutive)
Fluistervertaling is een vorm van simultaanvertaling meestal zonder apparatuur. De tolk vertaalt bijna gelijktijdig met de spreker. De tolk zit direct achter de deelnemers die de vertaling nodig hebben. Fluistervertaling wordt gebruikt voor één dagdeel met korte presentaties waarbij slechts enkele deelnemers de gesproken taal niet beheersen. Ook bij rechtszaken wordt vaak gewerkt met fluistervertaling.

Congrestolken
Cruciaal bij een meertalig congres is dat alle deelnemers de presentaties en informatie begrijpen. En dan is een congrestolk onmisbaar. Bij ElaN werken congrestolken minstens met zijn tweeën per actieve taal. Ze zetten de woorden van de spreker simultaan om in een doeltaal naar keuze.